Ceník

Ceník stomatologických výkonů
Platnost od 1. 4. 2024

Název výkonuCena A* (v Kč)Cena B* (v Kč)
Vstupní komplexní vyšetření1500,-
Kontrolní komplexní vyšetření750,-
Cílené vyšetření800,-
Léčebný plán1350,-
Lokální fluoridace jako prevence zubního kazu600,-600,-
Ošetření obnaženého krčku fluoridovým preparátem – 1 zub100,-100,-
Oš. nekaz. léze či inic. kazu fluoridovým preparátem – 1 zub100,-100,-
Ústní hygiena – opakovaná profylaktická instruktáž750,-750,-
Pečetění fisur – 1 zub550,-550,-
Provizorní výplň (světlem tuhnoucí)300,-(300,-)
Výplň stálého zubu – kapsl. Skloionomer – 1 ploška, podložka850,-850,-
Výplň stálého zubu – kapsl. Skloionomer – 2 plošky1200,-1200,-
Výplň stálého zubu – kapsl. Skloionomer – 3 plošky1350,-1350,-
Výplň stálého zubu – fotokompozit – 1 ploška1680,-1680,-
Výplň stálého zubu – fotokompozit – 2 plošky1730,-1730,-
Výplň stálého zubu – fotokompozit – 3 plošky2030,-2030,-
Výplň dočasného zubu – kapsl. Skloionomer – 1 kapsle, 1 zub850,-
Výplň dočasného zubu – kompomer, fotokompozit850,-850,-
Rekonstrukce růžku – fotokompozit1950,-1950,-
Faseta – fotokompozit1950,-1950,-
Plastická dostavba – FTK, GIC, kompomer1950,-1950,-
Paliativní ošetření v endodoncii – Depulpin, Ledermix400,-
Endodontické ošetření – AH26, Sealapex – 1 kanálek900,-900,-
Překrytí dřeně (MTA)660,-(660,-)
Amputace dřeně (MTA)660,-(660,-)
Exstirpace dřeně – 1 kanálek250,-
Paliativní ošetření v endodoncii – dočasný zub (MTA)330,-(330,-)
Apexifikace (MTA)1200,-(1200,-)
Přechodná dlaha – fotokompozit – 1 zub400,-400,-
Oprava fixní náhrady v ordinaci – fotokompozit – fazeta850,-850,-
Odstranění zubního kamene nad rámec hrazený pojišťovnou750,-750,-
Kyretáž – 1 zub150,-150,-
Lokální ošetření sliznice290,-290,-
Slizniční (povrchová) anestezie310,-
Injekční anestezie (kvadrant) LA/MA159,-/317,-
Extrakce dočasného zubu prostá / Extrakce prostá560,- /1100,-— —
Extrakce komplikovaná2500,-
Chirurgické vybavení zubu3300,-
Sutura extrakční rány320,-
Stavění poextrakčního krvácení420,-
Intraorální incise620,-
Sejmutí korunky160,-
Fixace vlastní spadlé korunky /Fixace korunky na dočasný zub (duální cement)440,- / 250,-440,- (150,-)
Intraorální rtg317,-
Krátký administrativní výkon (1 potvrzení, 5min)250,-250,-
Delší administrativní výkon (do 10 min, dále účtováno každých 5 započatých minut 180,-)350,-350,-
Vyžádané ošetření mimo ordinační dobu1500,-1500,-
Vyžádané ošetření v ordinační době – nebolestivé a neakutní350,-350,-
Výjezd lékaře do ordinace – cestovní náklady (za 1km)50,-50,-
Konzultace, krátká porada750,-750,-
Podpůrná psychoterapie, motivace400,-400,-
Zmeškaná nebo neomluvená návštěva (30min)500,-500,-
Výpis z dokumentace220,-220,-
Air- flow dítě celý chrup1100,-900,-
Air-flow dospělý celý chrup1500,-1250,-
Air-flow – 1 zub50,-50,-
Ošetření laserem – viz. ceník laseruOd 200,-Od 200,-
Ošetření dítěte do/nad 6 let
Ošetření nespolupracujícího dítěte
Entonox dítě do/nad 15 let (výkon do 30min)
Entonox dítě do/nad 15 let kontinuálně (každých započatých 10 min)
210,-/160,-
620,-
1500,-/2000,-
700,-

620,-
900,-/1500,-
700,-
OPG (panoramatický rtg snímek) zhotovení + zhodnocení370,- + 370,-
OZK, leštění (1zub)60,-60,-
Barvení plaku200,-200,-
Cariesdetector (1 kavita)200,-200,-
Diagnodent250,-250,-
Brix 3000 1 kavita200,–300,-200,–300,-
Prohlídka nad rámec hrazený pojišťovnou500,-
Ochranná nerezová korunka na doč. zub750,-750,-
Mezerník – obrázek3450,-750,-
DT KN2490,-2490,-
Cena A* – pro pacienty nepojištěné, či jiných než smluvních pojišťoven, či pacienty u nás neregistrované (mimo výkony spadající pod kód 00908 – 1. pomoc)
Cena B* – pro pacienty smluvních pojišťoven, tzn. Výkony nad rámec pojištění, či z nadstandardních materiálů
Komunikace v cizím jazyce +300Kč